Credit Operation Officer

Credit Operation Officer
ฝ่ายงาน : ฝ่ายปฏิบัติการเครดิต / Credit Processing Department.
สายงาน : สายงานระบบ / Systems Division.
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเครดิต / Credit Operation.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ธุรกิจ ในภูมิภาค เช่น จ.อยุทยา นครปฐม อุดรธานี และ สุราษฎร์ธานี
ภาพรวม / วัตถุประสงค์ของงาน (Job Overview / Objective)
เพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจผลิตภัทฑ์เครดิตของสายงานธุรกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการแก่ลูกค้าได้ตามเวลา ต้นทุน และคุณภาพที่กำหนดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
งานหลัก (Main Tasks)
รับผิดชอบงานปฏิบัติการเครดิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยมาตรฐานคุณภาพและเวลารวมทั้งต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แก่
1.งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต
2.งานบริการเครดิต
3.งานบัญชีเครดิต
4.งานข้อมูลและเอกสารเครดิต
5.งานควาบคุมงานประเมินราคาหลักประกัน
6.งานปฏิบัติการเครดิตภูมิภาค
7.งานปฏิบัติการเครดิต
8.งานควบคุมและประกันคุณภาพงานปฏิบัติการเครดิต
9.งานบริหารทรัพยากรปฏิบัติการเครดิต
งานอื่น ๆ (Other Tasks)
1.พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ/หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
2.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, รัฐสาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 0-2 ปี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s