เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการให้บริการ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานในสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ได้
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ในเว็บไซต์ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานได้ 3 จังหวัด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

วิธีการคัดเลือก
1. ทดสอบข้อเขียน
2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2555

กำหนดการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ทาง http://www.ktb.co.th

หมายเหตุ :

1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s