Marketing Officer

Marketing Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
– ให้บริการด้านการเปิดบัญชีใหม่ของธนาคาร
– ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้าในการติดต่อใช้สินเชื่อส่วนบุคคล และบริการต่างๆ ของธนาคาร
– จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่ธนาคาร
– สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
– สามารถทำงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ได้ (ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน)

คุณสมบัติ

– การศึกษาระดับปริญญาตรี
– อายุ 21- 27 ปี
– ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะในการสื่อความดี
– รักงานขาย และงานบริการ
– สามารถทำงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ได้
หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Education Level: ปริญญาตรี
Job Function : CSO/Teller
Job Location : กรุงเทพฯ-ทุกพื้นที่, นนทบุรี-ทุกสถานที่, สมุทรปราการ-ทุกสถานที่, ปทุมธานี-ทุกสถานที่
Work Experience : 0

Advertisements

Call Center (1333)

 

 

 

Call Center (1333)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
·บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
·รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร
·รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของธนาคาร
·รวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อคิดเห็นจากลูกค้ามาจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
·ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไปปํญหาต่างๆ ของลูกค้า
·สามารถทำงานเข้ากะ 24 ชั่วโมง (ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่สายงานกำหนด)

คุณสมบัติ
·การศึกษาระดับปริญญาตรี
·อายุ 21-28 ปี
·ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center หรืองานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
·สามารถทำงานเป็นกะได้
หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Education Level : ปริญญาตรี
Job Function : Call Center
Job Location : กรุงเทพฯ-สำนักงานพระราม 9
Work Experience : 0

Credit Manager (Credit Acceptance Unit)

Credit Manager (Credit Acceptance Unit)

Job Description
Conduct credit risk ratings reviews, analyze, evaluate and identify risks and mitigations for credit applications and provide recommendations.
Perform compliance checks in accordance with the rules & regulations.
Gather the necessary support data for credit analysis.

Qualification
Master’s Degree in Finance, Accounting, Financial Engineering, Mathematics or related field
At least 5 years of working experience in credit process and credit risk management
Fluent in both written and spoken in English
Remark : Male must be exempt from military service

Education Level – ปริญญาตรี
Job Function – Financial, Corporate
Job Location – กรุงเทพฯ-ทุกพื้นที่, นนทบุรี-ทุกสถานที่, สมุทรปราการ-ทุกสถานที่, นครปฐม-ทุกสถานที่, ปทุมธานี-ทุกสถานที่
Work Experience – 0

โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา (ต่างจังหวัด)

ธนาคารกรุงเทพริเริ่ม ‘โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา’ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสนใจร่วมงานกับธนาคารได้เลือกสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจ และทดสอบความรู้ความสามารถที่มหาวิทยาลัยของตนเองหรือสถานที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อเดินทางไปสมัครงานและทำแบบทดสอบถึงกรุงเทพมหานคร

ทางธนาคารเปิดรับผู้ที่รักงานบริการ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าร่วมงานกับสาขาของธนาคารใกล้บ้านในตำแหน่งต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่อำนวยบริการ (Customer Service Officer) สาขาต่างจังหวัด :

ให้บริการและทำธุรกรรมทางดารเงินแก่ลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณธ์และบริการต่าง ๆ รวมทั้งขยายธุรกิจของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • อายุระหว่าง 21-25 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อความดี รักงานขายและงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelในระดับดี

2. เจ้าหน้าที่โอนเงินต่างประเทศ (Foreign Remittance) สาขาต่างจังหวัด :

ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับฝาก – ถอนและโอนเงินต่างประเทศ บันทึกข้อมูลในระบบของธนาคาร จัดทำรายงานการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จัดเก็บและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์และภาษาศาสตร์
 • อายุระหว่าง 21-25 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อความดี รักงานขาย และงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelในระดับดี

3. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Officer) สาขาต่างจังหวัด :

พิจารณาให้สินเชื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมทั้งการขายธุรกิจของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวืชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25
 • อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeในระดับดี

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจสมัครงาน เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

 • ลงทะเบียนและกรอกใบสมัครออนไลน์
 • รับนัดหมายทาง SMS และ E-mail เพื่อสอบข้อเขียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ตารางกิจกรรมในต่างจังหวัด

24-25 มกราคม 2555        สุราษฎร์ธานี

27 มกราคม 2555             อุบลราชธานี

22-23 กุมภาพันธ์ 2555      พิษณุโลก

*สำหรับสถานที่สอบและรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนวันดำเนินโครงการ

** สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม ถ้าคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคารต้องการจะมีการนัดเพื่อเข้าทำแบบทดสอบที่กรุงเทพมหานครต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณศักย์ภกฤษฎิ์ 026857852 (จันทร์-ศุกร์ เฉพาะเวลาทำการ)

Education Level ปริญญาตรี
Job Function Financial, Relationship, CSO/Teller
Job Location กรุงเทพฯ-ทุกพื้นที่, ภาคใต้-ทุกจังหวัด, ภาคอีสาน-ทุกจังหวัด, ภาคเหนือ-ทุกจังหวัด, ภาคตะวันออก-ทุกจังหวัด, ภาคกลาง-ทุกจังหวัด, ภาคตะวันตก-ทุกจังหวัด
Work Experience