รับสมัครด่วน – พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในภาคตะวันออก

รับสมัครด่วน – พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในภาคตะวันออก
พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สาขาในภาคตะวันออก

(สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

หน้าที่งาน
บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา พร้อมทั้งแนะนำและนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ การเงินของธนาคาร

คุณสมบัติ
๐ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร
๐ อายุไม่เกิน 26 ปี
๐ มีทักษะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินและรักงานบริการลูกค้า
๐ สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน 7 วันได้ (ทำงาน5วัน หยุด2วัน)

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซท์ที่ http://www.scb.co.th
(ร่วมงานกับธนาคาร > สายอาชีพที่สนใจ > งานสาขา > IRC15, 22-23, 25-27)
SCB Career 02-544-5649

ติดต่อ : บริหารการสรรหาบุคลากร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Fax : 029377565
http://www.scb.co.th

Advertisements

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใหม่)

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (รถใหม่)
Job Type : Full Time
Job description :
๐ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ dealer และพนักงานขาย
๐ให้บริการด้านธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้กับลูกค้า และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนด
Work location : ประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาคทั่วประเทศ
Province : Bangkok
No. of position : Not specified
Salary : Suitable
Qualifications :
๐ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
๐ มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
๐ รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
๐ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในวันหยุดได้
๐ หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือ ด้านสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact : เจ้าหน้าที่
Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.(SCB)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร Bangkok 10900
Website: http://www.scb.co.th

ขั้นตอนและวิธีการสมัครงานกับSCB

ศึกษาขั้นตอนให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครงาน
(1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครงานกับธนาคาร
1.1 กดปุ่ม ลงทะเบียนครั้งแรก

1.2 ใส่ E-Mail Address ที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น xxx@hotmail.com, xxx@yahoo.com, xxx@gmail.com เป็นต้น

1.3 ตั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการ Login เข้าระบบในครั้งต่อไป โดยมีกฎเกณฑ์ในการตั้งรหัสผ่านดังนี้

  • รหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลขปน กันอย่างน้อย 8 อักษรขึ้นไป
  • ห้ามมีตัวเลขหรือตัวอักษรที่ซ้ำกันอยู่ติดกัน เช่น aa หรือ 11 เป็นต้น
  • ห้ามใช้ข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของ E-mail Address มาตั้งเป็นรหัสผ่าน

1.4 ให้ จดบันทึก/จำ E-Mail Address และรหัสผ่าน (Password) ที่ตั้งไว้ เพื่อใช้ใน Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

(2) สำหรับผู้ที่เคยสมัครงานกับธนาคารแล้ว

2.1 กรอก E-Mail Address และ Password ที่เคยลงทะเบียนครั้งแรก ลงในส่วนของ“ผู้สมัครที่มี Account แล้ว “เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครงาน”

2.2 กรณี ที่ที่ท่านลืมรหัสผ่าน (Password) ให้กดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่าน (Password) ใหม่ไปยังท่าน ตาม E-Mail Address ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารฯ